Berisch family

1 Izaak BERISCH           1779-84 - 1835 #23
 + Ester               1784-87 - 1851 #185 (Izaak)
 2x Abraham Haskiel BERISCH     1807 - 1812 #83
 2x Wolff Fischel BERISCH      1812 #73 - Mar 29, 1893 #137
  + Ella FOGELSTREICH       1811 - 1854 #79
     married 1835 #45
   3x Izak Hersch BERISCH     1836 #570 - Sep 1, 1886 #298
   3x Abraham Izaak BERISCH    May 19, 1839 #256 - 1840 #232
   3o Sora Marya BERISCH      Nov 10, 1840 #487 - 1843 #128
   3o Rebeka Baila BERISCH     1842 #289
   3o Hanna Mindla BERISCH     Mar 16, 1844 #204 - 1845 #11
  + Pessel Roza SCHMEIDLER     1835 #197 - Jul 30, 1880 #325
   3x Esriel Jakob BERYSZ     Sep 8, 1855 (1856 #274)
   3o Marie Ester BERUSCH     Nov 1, 1857 #1136
   3x Abraham Leib BERYSZ     Mar 7, 1860 #2333
   3o Zlate BERYSZ         1862/64 Krakow
   3o Malke BERESCH        1868 (1869 #19)
   3x Mozes BERISCH        Feb 7, 1871 #254
 2x Chaim Jakob BERISCH       1815
  + Laia LUCHS           1817 - Aug 25, 1873 #703
     married Jan 17, 1839 #8
   3x Izaak Kiwe BERISCH      Mar 1, 1840 #114 - Jun 20, 1868 #171
   3o Baila Hanna BERISCH     1841 #195
  ?? * Josef NADEL
  ??  4o Hinde NADEL        Jun 26, 1866 #738
  ??  4o Keile Rachel NADEL    1868 #398 - Oct 4, 1868 #325
   3x Moyzesz BERISCH       1843 #363 - 1843 #218
   3o Zusla BERISCH        Jul 17, 1844 #351 - 1845 #156
   3x Jozef Nusen BERISCH     May 15, 1846 #233 - Aug 25, 1873 #691
    + Feigel           1848 - after 1873
   3x Dawid Leibel BERISCH     Aug 21, 1848 #280 - 1848 #303
   3o Henne BERISCH        Jan 1, 1850 #8
    * Abraham Leib ROSES     Aug 13, 1849 #328 - Sep 15, 1894 #440
      FAMILY LISTING
   3o Ester BERISCH        Dec 3, 1851 #571 - Nov 10, 1897 #420
    * Markus BERYSZ        1844 Krakow
       married Aug 13, 1880 #52 cousins
      FAMILY LISTING
   3o Sara BERISCH         Jan 2, 1854 #29 - 1854 #185
   3o Chaja Tauba BERISCH     Oct 1, 1855 (1856 #32) - Aug 6, 1856 #372
   3x Abraham (??Adolf) BERISCH  Jun 11, 1857 #918
  ?? + Mollie           1860-61 Austria
  ??  4x Emil BERISCH       1880-81 Austria
  ??  4x Henry BERISCH       1882-83
  ??  4o Sadie BERISCH       1890-91
  ??  4x Morris BERISCH      1895-96
  ??  4o Metilda BERISCH      1897-98
   3o unnamed daughter BERISCH   Nov 20, 1859 - Nov 30, 1859 #1343
 2x Ezryel Moyzesz BERYSZ      1817-18 - 1848 #315
  + Henna BECK           1821-22
   3o Feygla BERYSZ        Apr 28, 1840 #215 - ? Jul-Sep 1908 Portsmouth, Hampshire
    * Haskel Wolf (Ezekiel William) PRAGER Jan 2, 1836 #25 - Jan-Mar 1915 Islington, London
      FAMILY LISTING
   3o Hanna BERYSZ         1842 #288 - 1843 #41
   3x Markus BERYSZ        1844 Krakow
    + Ester BERISCH        Dec 3, 1851 #571 - Nov 10, 1897 #420
       married Aug 13, 1880 #52 cousins
    4x Chaim Jakob BERISCH    Dec 3, 1875 #721
     + Reizel GRUNBERG /GRUNHOLZ Jun 21, 1879 #445
      5o Ester Lea GRUNHOLZ   Jan 12, 1900 #22
    ?? + Sara Ester FERBER 
    ??    married ?Chrzanow
    ?? 5o Ester Jachet GRUBER  Jun 30, 1906 #439
    ?? 5x Abraham Leib FERBER  Aug 8, 1908 #612
    ?? 5o Rozalia FERBER     Aug 11, 1910 #541
    ?? 5o Leonora BERUSCH    Jan 17, 1912 #40
    ?? 5x Salomon FERBER     1917 #205
    4x Izrael Mozes BERISCH   Aug 13, 1877 #527
    4x Izak Ekiwa BERISCH    Apr 25, 1879 #271
    4o Lea BERISCH        Mar 10, 1881 #137
    4o Gitel BERISCH       Jul 12, 1882 #427
    4x Nathan BERISCH      Oct 11, 1883 #626
    4x Abraham Dawid BERISCH   Jan 5, 1885 #10 - Dec 23, 1885 #634
    4o Pesel BERISCH       Jul 24, 1886 #446 - Aug 16, 1887 #325
    4x Leibisch BERISCH     May 6, 1889 #286 - Jan 7, 1890 #15
    4x Szymon BERISCH      May 21, 1890 #343
 2o Chaja Leah BERISZ        1819 #230
 2o Kaila Rachel BERYSZ       1822 #142 - Nov 25, 1864 #277
  * Izaak MULLER          1818 #83 - ?Jul 12, 1874 #306 (??1847 #688)
     married Apr 17, 1844 #28
    FAMILY LISTING
 2o Malka BERISCH          1825 #7
  * Mojzesz ERLER         1824 #437
    FAMILY LISTING


 click for KRAKOW WEBSITE        Dan Hirschberg      
If you have questions, comments, or additional information regarding this family,
please contact   dan [at] ics.uci.edu
      Last modified: Oct 10, 2023