Liebler family

table>
1 Jonas LIEBLER           1780 - 1851 #58 (Lebl)
 + Malka HELBRAND          1789 (Oser)
    married Aug 11, 1805 Krakow
 2x Leibel LIEBLER         1811 #50a
 2o Lieba LIEBLICH/LIEBLER     1811-12 - Jan 9, 1887 #12
  * Wolf SIODMAK          1818 #242 - Oct 30, 1868 #346
     married 1836 #12
    FAMILY LISTING
 2o Gitel LIEBLER          1811-12 Tarnow - Oct 1, 1875 #275
  * Samuel KRATZER         1811 - Mar 21, 1885 #158
     married Jul 30, 1830 #31
    FAMILY LISTING
 2x Oyzer LIEBLER/LIEBLICH     1816-17
  + Roza FALEK           1814-15
     married Sep 15, 1837 #70
   3x Joske LIEBLER        May 10, 1838 #220 - 1845 #74
   3o Kayla LIEBLER        Apr 23, 1840 #212 - 1840 #190
   3o Sara Feigel LIEBLER     1841 #362 - Feb 20, 1902 #13 Podgorze
    * Jakob SPIEGEL        May 31, 1843 #314 - Apr 17, 1904 #162
       married Nov 25, 1889 #124
      FAMILY LISTING
   3o Rebeka LIEBLER        1843 #592 - 1845 #311
   3x Abraham Jakob LIEBLER    Mar 2, 1846 #108
   3o Haje Ester LIEBLER      Aug 8, 1848 #261 - Jul 28, 1918 Vienna
    * Michael FROMMER       Dec 16, 1849 #464 - Sep 1942 Theresienstadt Holocaust
       married Nov 5, 1871 #45
      FAMILY LISTING
   3o Doba LIEBLER         Dec 22, 1850 #535 - May 14, 1890 Antwerp
    * Hirsch WELLNER       1842 Chrzanow
       married May 8, 1890 #59
    4o Matylda WELLNER      Dec 15, 1875 Wieden
     * Aron (Adolf) LEINKRAM  Jul 7, 1867* #58
        married Jun 18, 1896 #82
       FAMILY LISTING
    4x Ojzer WELLNER       Jul 8, 1879 #510 - Aug 10, 1879 #254
    4x Mojzesz WELLNER      Sep 11, 1880 #555 - Jun 9, 1881 #253
    4x Wolf WELLNER       Mar 10, 1883 #190 - after 1946 Antwerp
     + unknown
 2x son [LIEBLER]          - 1819 #101
 2o Faigel LEIBLICH/LIEBLER     1819-21 - Mar 21, 1881 #125
  * Jozef Hirsch BLUMENFRUCHT   1817 #53 - 1849 #443
     married Jan 17, 1840 #3
    FAMILY LISTING
 2x Juda HELLBORN/LIEBLER      1820 #158 - Oct 19, 1889 #400
  + Feigel KALWARY         1823 #422
     married Mar 14, 1842 #18
   3x Eber/Eduard LIEBLER     1843 #171
    + Golda/Augusta BAZES     Aug 23, 1850 #356
       married Jun 29, 1875 #33
    4x Johann Jonathan LIEBLER  Jan 29, 1870 Podgorze - after 1939
     + Diana RAUB 
      5o Augusta Helena Liza LIEBLER Oct 3, 1902
     + Jenna MEIZOWSKA 
      5x Horst LIEBLER     Apr 2, 1909 Berlin
      5x Hans Joachim LIEBLER  May 9, 1913 Berlin - after 1939
    4x Eugeniusz LIEBLER     Sep 28, 1872 #685
    4x Gustaw LIEBLER      Jun 4, 1882 Leipzig
     + Jadwiga WOLFF      Mar 3, 1888 Bartreu
        married Nov 5, 1912 Wroclaw
      5o Joanna Charlotta LIEBLER Aug 21, 1921 Berlin
   3x Kalman (?Charles) LIEBLER  Nov 1, 1844 #561 - Oct 28, 1917 El Reno, OK
  ?? + unknown 
  ??    married, divorced before 1910 OK
  ??   some info from joeeichberg@comcast.net
   3x Wolff Hirsz LIEBLER     Dec 20, 1846 #547 - 1847 #18
   3o Haia Sara LIEBLER      May 16, 1848 #163 - 1849 #614
   3o Ides (Yetta) LIEBLER     1851 #372 - Feb 13, 1909 #4774 Manhattan NY
    * Abraham Iszaie (Adolph) BUCHBAUM Mar 8, 1849 #92 - Mar 13, 1927 #1893 Bronx NY
       married Jul 31, 1876 #35
      FAMILY LISTING
   3o Cyrel LIEBLER        May 28, 1854 #251 - May 19, 1856 #282
   3o Ester LIEBLER        Jun 15, 1857 #883
   3o Gusta LIEBLER        Jun 21, 1859 #1983
    * Michal BIERMANN       Nov 1858 Kolbuszow
       married Jun 21, 1883 #65
    4o Malcia BIERMANN      Apr 15, 1895 #85 Rzeszow
     * Benjamin KOHN      Jul 3, 1886 Sedziszow
        married Jun 12, 1918 Rzeszow
      5o Bronia KOHN      May 27, 1920 Rzeszow
      5x Jozef KOHN       Feb 28, 1923 Rzeszow
 2x Moizes LIEBLER         1823 #83 - 1823 #55
 2o daughter LIEBLER        1824 #387


 click for KRAKOW WEBSITE        Dan Hirschberg      
If you have questions, comments, or additional information regarding this family,
please contact   dan [at] ics.uci.edu
      Last modified: Dec 19, 2023