Bernhaut family

1 Abba BERNHAUT           1765 - 1825 #97 (Gotzel) {census family 567}
 + Feygel              1768 - 1831 #145 (Aron)
 2x Gotzel BERNHAUT         1786 - before 1833
  + Jentli             c1780 - 1847 #414
   3x Izrael BERNHAUT       - 1832 #208
   3x Gotzel BERNHAUT       - 1833 #82
 2x Raphael BERNHAUT        1789-91 - 1854 #122
  + Malka             1788 (Wolf SZULOMINOWICZ)
     married Aug 11, 1813 #21
   3o Chaja BERNHAUT        1816 - 1819 #144
  + Ester BECK ? GEHORSAM     1801-04 - ? Dec 20, 1858 #1066
   3x Nathan Moyzesz BERNHAUT   1832 #337 - 1833 #92
   3o Feigel BERNHAUT       1834 #39 - 1836 #178
   3x Abba BERNHAUT        - 1836 #200
   3o Hanna Rachel BERNHAUT    Aug 19, 1837 #422
    * Michal ABLESER       c1834 - Nov 6, 1884 #445
    4x Rafael ABLESER      Jan 16, 1861 #2725
    4o Ester ABLESER       Mar 21, 1862 #87
    4x Juda Leib ABLESER     May 26, 1864 #520 - Jun 24, 1864 #150
    4x Dawid Meilech ABLESER   Oct 25, 1865 #581 - Feb 3, 1902 #39
    4o Scheindel ABLESER     1868 #399 - Jun 27, 1868 #189
    4o Drobna ABLESER      1869 #435 - after 1935
     * Pinkus GOLDFLUSS     1865 Klasno - after 1935
        married Dec 13, 1891 #134
      5x Michal GOLDFLUSS    Aug 21, 1891 #574 - Aug 2, 1896 #338
      5o Scheindel GOLDFLUSS  Dec 18, 1892 #851
       * Isack Eisig FISCHHEIMER Jan 16, 1891 Szczerzec pow. Lwow
          married Jun 15, 1919 #129
      5o Rudolfina GOLDFLUSS  Mar 28, 1894 #210
       * Samuel FEINER     Mar 19, 1876 Biala
       6x Alfred FEINER    Sep 28, 1916 #433 - after 1947
       6o Henriette FEINER  May 22, 1919 Krakow
      5x Lipman GOLDFLUSS    Sep 25, 1895 #619
       + Paulina NORMAN    Dec 12, 1899 #882
          married Apr 19, 1922 #115
       6o Ernestyna GOLDFLUSS Mar 16, 1923 Krakow
       6o Janina GOLDFLUSS  May 30, 1927 Krakow
       6o Maryla GOLDFLUSS  Mar 17, 1929 Krakow
      5x Mojzesz Rafal GOLDFLUSS Jul 7, 1897 #446
       + Rebeka ZUCKER     Nov 2, 1904 #754
          married Mar 25, 1923 #86
       6x Jozef GOLDFLUSS   May 12, 1925
       6o Anna GOLDFLUSS   May 2, 1928
      5o Sali GOLDFLUSS     Jun 9, 1899 #425
       * Leopold GOLDSTAUB   Jul 4, 1895 Lwow
          married Aug 5, 1920 #231
       6o Anna GOLDSTAUB   Nov 9, 1925 Krakow
       6x Bernard GOLDSTAUB  Feb 7, 1929 Krakow
      5x Leon GOLDFLUSS     Aug 6, 1900 #614
       + Roza BONK       Aug 16, 1913 #541
          married Oct 25, 1939 Krakow
      5x Samuel GOLDFLUSS    Dec 1, 1901 #822
       + Cecylia FALLIK    Jun 25, 1904 Moravska Ostrava
          married Nov 29, 1931 Moravska Ostrava
       6x Paul GOLDFLUSS   Jan 16, 1935 Moravska Ostrava
      5x Dawid GOLDFLUSS    Sep 30, 1905 #655 - after 1948
       + Rochme (Irena) FISCH Dec 4, 1906 Karsy ad Dabrow - after 1946
          married Nov 14, 1928 #320
       6x Jozef Jerzy GOLDFLUSS Aug 10, 1929 Krakow - after 1948
      5x Artur GOLDFLUSS    Jan 16, 1911 #62 - after 1947 Tel Aviv
       + Emilia FEFERMAN    Jun 9, 1916 Krakow
          married Dec 26, 1937 Krakow
    4x Dan ABLESER        May 1872 #358 - Jul 3, 1872 #259
    4o Trane ABLESER       Jan 15, 1874 #40
     * Abraham LIEBFELD     Sep 13, 1878 #569 - after 1929
        married Dec 3, 1905 #215
       FAMILY LISTING
    4x Chaim Israel ABLESER   Sep 7, 1876 #573
     + Sussel FARBER      May 19, 1883 Brzeszcze ad Oswiecim
        married Aug 25, 1903 #166, divorced May 12, 1919 Srodek
   3o daughter BERNHAUT      Jul 24, 1838 #320 - 1838 #159
   3o Rebeka Feigel BERNHAUT    Sep 2, 1839 #431
    * Jakob Szymon SCHERER    Nov 24, 1838 #499
       married Oct 26, 1893 #245
      FAMILY LISTING
   3x Abraham Hendel BERNHAUT   1841 #497 - 1848 #299
   3o Baila BERNHAUT        - 1847 #458
??2o Scheindel BERENHAUT       1793-99 - 1850 #171
 ?? * Salomon ACKERMAN        1785 - 1852 #366
 ?? 3o Chawa Sora ACKERMAN     1822 #283 - Jan 9, 1883 #7
 ??  * Dawid WISZNICER       1819-22 Chrzanow - Jun 21, 1892 #290
 ??   4x Abraham Jonas WISNICER  Feb 28, 1848 #72 - Jun 17, 1855 #278
 ??   4o Sara Jentel WISNITZER   Jan 30, 1850 #66 - May 23, 1855 #247
 ??   4x Izrael WISZNICZER     Jun 15, 1852 #310 - after 1870
 ??   4o Chawe WISCHNITZ      1854-55 - May 29, 1862 #177
 ??   4o Feigel WISCHNITZ     Nov 12, 1859 #2183 - 1863 #113
 ??   4o Elka WISNICER       Sep 11, 1863 (1864 #298)
 ??    * Salomon WEINSTEIN    1855 - ? Aug 10, 1895 #376
 ??    5o Scheindel WEINSTEIN  Jan 9, 1881 #65 - Oct 9, 1881 #494
 ??   4o Rachel WISNITZ      Mar 5, 1865 #308 - Jan 21, 1866 #19
 ??   4o Jochebed WISZNICZ     Jan 17, 1867 #80 - after 1880
 ?? 3o Rachel Lea ACKERMAN     - 1825 #74
 ?? 3x Dawid ACKERMAN        1825 #59 - after 1849
 ?? 3x Getzel ACKERMAN       1830 #168 - 1833 #6
 ?? 3x Jakob Israel ACKERMAN    1833 #196 - 1833 #182
 ?? 3x Abba ACKERMAN        - 1847 #660
 2x Nathan BERNHAUT         Nov 13, 1799 Krakow - Jun 8, 1872 #223
  + Rosel SCHWARTZ         Oct 14, 1801 Krakow - Aug 1, 1870 #316
     married Sep 15, 1819 #32
   3o Nache BERNHAUT        1821 #132 - after 1900
    * Hersz Dawid SCHWARTZ    1811 #81a - Dec 14, 1841 #336
       married Aug 14, 1838 #46 uncle-niece
    * Mojzesz KORNBLUM      1805 - Mar 11, 1858 #845
       married Aug 20, 1844 #53
      FAMILY LISTING
   3o Bayla BERNHAUT        1823 #436
  ?? * unknown 
  ?? 4o Sara BERENHAUT      - 1842 #166
  ?? 4x Abraham Izaak BERNHAUT  - 1845 #6
    * Jozef FOGLER        1822 #305
      FAMILY LISTING
    * Sacharia EISEN       1839-40
       married Apr 22, 1863 #48
    4o Debora EISEN       Sep 12, 1864 #735 - 1924
     * Abraham ZUCKERMAN    May 17, 1863 #301 - after 1929
        married Dec 30, 1886 #119
       FAMILY LISTING
   3x Abba BERNHAUT        1826 #301 - ?Feb 9, 1889 #52
    + Feigel MULLER        1831 #118
    4x Izrael BERNHAUT      Sep 1, 1852 #411 - Nov 17, 1895 #541
     + Tauba HERZOG       1851 #304
      5x son BERNHUT      Jun 21, 1882 #339 - Jun 25, 1882 #251
      5x Abraham Pinkus BARENHAUT Jul 23, 1883 #425
      5o Lieba [BERNHAUT]    1886 #815
      5o Chana BERNHAUT     Feb 2, 1893 #69 - Jul 8, 1893 #352
    4x Hirsz Dawid BERNHAUT   Nov 18, 1854 #479 - Feb 13, 1855 #103
    4o Dwojra BERNHAUT      Jan 9, 1856 #114 - Dec 10, 1901 #86 Podgorze
     * Jakob SEIDNER      1858-59 Kurdnanowa
        married Feb 6, 1884 #10
      5o Lea SEIDNER      Jun 1, 1885 #68 Podgorze
      5o daughter SEIDNER    Feb 1890 - Feb 17, 1890 #8 Podgorze
    4o Mary Ester BERNHAUT    Apr 8, 1860 #2379
     * Hirsch Dawid KLUGER   1859 Wrozenice
        married Sep 21, 1897 #165
      5x son KLUGER       Nov 12, 1889 #725 - Nov 12, 1889 #428
      5x Edward KLUGER     Oct 23, 1891 #717 - after 1940
       + Perel Pepi VOGELFANG Oct 9, 1900 Moravska Ostrava - after 1940
          married Aug 12, 1923 #214
       6x Henryk KLUGER    Dec 3, 1924 Krakow - after 1940
      5o unnamed daughter KLUGER Jan 17, 1893 - Jan 17, 1893 #22
      5x Maurycy KLUGER     Feb 5, 1894 #104 - after 1946
       + Malka STIEL      Jun 12, 1898 Zablocie ad Wieliczka - after 1940
          married Nov 21, 1926 #314
       6o Maria KLUGER    1928 - after 1940
      5o Regina KLUGER     Dec 29, 1895 #841
       * Gerschen KLAUSNER   Jun 16, 1891 Nowy Targ - after 1929
          married Aug 31, 1919 #209
      5x Maks KLUGER      Jun 26, 1897 #408
      5x Norbert KLUGER     Feb 20, 1900 #149
    4o Schifre BERNHAUT     Aug 20, 1863 (1864 #124) - Jun 1, 1867 #141
    4o Cyperl BERNHAUT      1867* #122
    4x Schulem Leib BERNHAUT   Jan 29, 1871 #110
    4o Reisel BERNHAUT      Feb 2, 1875 #142 - Nov 12, 1875 #310
   3x Feibel BERNHAUT       1829 #160 - 1830 #50
   3x Tobiasz BERNHAUT       1831 #21 - 1837 #93
   3o Hana Feigel BERNHAUT     1833 #503 - after 1900
    * Mojzesz SCHAJER       1824 #252 - after 1900
       married Dec 5, 1883 #109
      FAMILY LISTING
   3o Sara BERENHUT        Nov 19, 1836 #471 - after 1900
    * Efrojm ZUCKERMAN      1830 #391 - after 1900
       married Nov 21, 1894 #182
      FAMILY LISTING
   3o Malka (Mollie) BERNHAUT   Aug 8, 1839 #363 - Mar 4, 1922 #5490 Brooklyn NY
    * Salomon Getzel WILDER    1841 #321 - Aug 15, 1900 #336
       married May 15, 1894 #80
      FAMILY LISTING
   3x Littman Hirsz BERNHAUT    1843 #359
    + Hanna Rosa KORNGOLD     Aug 14, 1842 #364
       married Nov 26, 1874 #46
    4x Isaak Salomon BERNHUT   Sep 12, 1869 #575
     + Breindel FERBER 
      5x Izrael BERENHAUT    Apr 7, 1895 Nowy Targ
      5x Jozef BERENHAUT    Jun 6, 1897 Nowy Targ - after 1946
       + Rose GROSS 
      5o Hene BERENHAUT     Jun 12, 1899 Nowy Targ
       * Julian Maksymilian GOLDFARB Nov 22, 1895 #549 Przemysl
          married Sep 20, 1921 #229
    4x Dawid BERENHAUT      1871 #222 - Nov 10, 1873 #985
    4x Nathan BERNHAUT      Nov 25, 1872 #727
     + Rosa SPERLING      Nov 6, 1879 #157 Jaroslaw - after 1922
        banns 1899 #155, married Nov 12, 1899 #35 Jaroslaw
      5o Emil Julian BERENHAUT Sep 30, 1900 #1303 Lwow - after 1922
      5x Jozef BERENHAUT    Jul 9, 1904 Lwow
    4o Reisel BERENHAUT     Nov 8, 1874 #643
     * Baruch WURZEL      1871 Brzysc pow. Jaslo
        married Jan 11, 1898 #12
    4x Moses BERENHAUT      May 24, 1876 #361
    4o Hinda BERENHUT      Nov 24, 1877 - Dec 8, 1877 #532
    4x Jozef Lobel BERENHAUT   Sep 12, 1879 #604 - Aug 15, 1885 #397
    4x Berisch BERENHAUT     May 19, 1881 #335 - after 1942 Auschwitz
     + Trade ABRAMSOHN     Kemki Saxony
        banns 1907 #224
    4o Mindel BERENHAUT     Aug 14, 1884 #501
     * Moses KEIL        Mar 21, 1875 #278
        banns 1904 #152, married Jun 26, 1904 #30 Podgorze
     * Salomon (Junior) INFELD Aug 21, 1869 #531 - 1942 Israel
        married Nov 7, 1933 #312
    4x son BERENHAUT       Jul 18, 1889 #420 - Jul 18, 1889 #287
   3x Samuel BERNHAUT       May 8, 1846 #206
    + Baila Bluma HAMMERLING   1851 #595
    4x Abraham BERNHAUT     1870 - Apr 4, 1872 #124
    4o Reisel BERNHAUT      1872 #742
    4o Chana Dobrisch BERNHAUT  Nov 7, 1874 #645
    4x Natan BERNHAUT      Apr 3, 1877 #254
    4o Sussel BERENHAUT     Jul 14, 1881 #406
 2o Sara BERNHAUT          1802 - Jul 19, 1846 #227
  * Manasses Marek BRENNER     1798 - Jan 17, 1861 #16
     married Aug 7, 1822 #31
    FAMILY LISTING


Aron BERNHAUT 1806-07 - Jan 4, 1873 #8 + Breindel (Leibel) 3o Beila BERNHAUT 1828 #256 - 1829 #349 + Kaila 1806-08 - Oct 4, 1881 #489 (Jakob) 3x Abe Jekiel BERNHAUT 1832 #252 - 1832 #290 3o Feigel BERNHAUT 1835 #37 - after 1890 * Naftali Selke BAUMGARTEN Jul-Aug 1830 #288 - after 1890 married Dec 18, 1887 #142 FAMILY LISTING 3x Moyzes Izrael BERNHAUT Apr 20, 1837 #197 - 1839 #196 3o Haia BERNHAUT 1843 #121 3x Hirszel BERNHAUT - 1846 #187


 click for KRAKOW WEBSITE        Dan Hirschberg      
If you have questions, comments, or additional information regarding this family,
please contact   dan [at] ics.uci.edu
      Last modified: Nov 13, 2023